Maatschappij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor u een goede baan, voor hen een betere toekomst!

Naast goed contact met onze klanten vinden wij het ook belangrijk om iets te doen voor de minderbedeelden in de wereld. Dit doen wij door middel van een partnership met Woord en Daad. Bij iedere plaatsing van 1000 uur maakt Javero een bedrag over naar de stichting.

Daarmee ‘sponsoren’ we samen een kind voor een periode van minimaal vijf jaar. De kinderen krijgen onderdak en scholing waardoor zij een toekomst op kunnen bouwen voor henzelf en hun omgeving.

2

kinderen gesponsord

Woord en daad

Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede

Javero steunt de missie van Woord en Daad

Het maatschappelijke aspect van ondernemen is voor Javero van grote waarde. Wij kunnen meer oog hebben voor elkaar en iets van onze rijkdom delen om hier iets goeds mee te doen. Met onze deta-vast contracten wil Javero samenwerkingen tot stand te brengen die niet alleen hier, maar ook elders in de wereld succesvol zijn.